Berber

Aftësitë e fituara:

4 module

 1. Njohuri të përgjithshme mbi profesionin e berberit. 20 orë
 2. Prerja e flokëve dhe modelet përkatëse. 130 orë
 3. Trukim i lehtë dhe modelim i disa lloj mjekrash. 30 orë
 4. Organizimi i punës dhe ngritja e një bisnesi. 20 orë

Karakteristikat

 • 2,5 muaj
 • 200 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 5000

Manikyr - Pedikyr

Aftësitë e fituara :

8 module

 1. Hyrje në profesionin e Manikyr- Pedikyrit. 4 orë
 2. Njohja e problemeve të lëkurës të duarve, këmbëve, thonjve dhe trajtimi i tyre. 12 orë
 3. Trajtimi  estetik i duarve (Manikyri).  28 orë
 4. Trajtimi  estetik i këmbëve. (Pedikyri). 32 orë
 5. Dizenjime në duar, këmbë dhe thonj.  12 orë
 6. Manikyr-Xheli.  32 orë
 7. Zgjatimi i thonjve me Tipse dhe Letër.  76 orë
 8. Organizimi dhe ekonomia në shërbim të Manikyr-Pedikyrit. 4 orë

Karakteristikat

 • 200 orë
 • 2,5 muaj
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 5000

Instalime dhe Mirëmbajtje Hidraulike

Untitled-1

Aftësitë e fituara :

8 module

 1. Hyrje në profesionin e instaluesit hidraulik. 30 orë
 2. Matjet, shënimet dhe kuotimet në instalimet hidraulike. 20 orë
 3. Hapja e kanaleve, vrimave dhe foleve në instalimet hidraulike. 30 orë
 4. Punime me tubat për instalime hidraulike në ndërtesa .50 orë
 5. Instalimi i rrjetit të furnizimit të ndërtesës. 80 orë
 6. Instalimi i rrjetit të shkarkimit të ndërtesës. 60 orë
 7. Montimi i pajisjeve hidrosanitare dhe aksesorëve në apartament. 60 orë
 8. Instalimi i pompave të furnizimit me ujë në ndërtesa.Pamela. 30 orë

Karakteristikat

 • 4.5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarfia për të punësuarit 4000

Kopshtari

Aftësitë e fituara :

6 module

 1. Hyrje në profesionin e kopshtarisë. 60 orë
 2. Mbjellja estetike e perimeve në kopshtin familjar. 40 orë
 3. Sistemimi estetik i kopshteve të hapura. 60 orë
 4. Kultivimi i bimëve aromatike në kopsht.30 orë
 5. Kultivimi i luleve, shkurreve e drurëve zbukurues në kopsht.50 orë
 6. Ngritja e një biznesi të vogël në kopshtari.10 orë

Karakteristikat

 • 3 muaj
 • 250 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 3000

Shërbime në bar dhe restorant

Aftësitë e fituara :

6 module

 1. Hyrje në profesionin e kamarierit dhe banakierit. 40 orë
 2. Shërbimi i ushqimit dhe i pijeve në restorant. 120 orë
 3. Përgatitja dhe shërbimi i pijeve në bar.  120 orë
 4. Shërbimi në bankete dhe pritje. 80 orë

Karakteristikat

 • 360 orë
 • 4.5 muaj
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000

Instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik

Aftësitë e fituara :

6 module

 1. Hyrje në instalimet elektrike. 40 orë
 2. Realizimi i skemave elektrike. 30 orë.
 3. Punime përgatitore për instalimet elektrike. 80 orë
 4. Instalimi i elementeve të rrjetit elektrik. 90 orë
 5. Instalimet elektrike jashtë murit. 60 orë
 6. Instalimi i rrjetit të citofonisë, telefonisë dhe sinjalit televiziv. 60 orë

Karakteristikat

 • 4,5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarfia për të punësuarit 4000

Italisht

Certifikatë Italisht I                         67 orë

Certifikatë Italisht II                         67 orë

Certifikatë Italisht III                         67 orë

Karakteristikat

 • 2.2 muaj
 • 67 orë
 • Tarifa për të papunët 2500
 • Tarifa për të punësuarit 2500

Kompjuter bazë

Aftësitë e fituara :

 1. Përdor programin Windows 2007 8 orë
 2. Përdor programin Microsoft Word 12 orë
 3. Përdor programin Microsoft Excel 20 orë
 4. Përdor programin Microsoft Power Point 8 orë
 5. Përdor programet ndihmëse të Accessories 4 orë
 6. Përdor Internetin dhe Postën elektronike. 6 orë

Karakteristikat

 • 70 orë
 • 1.3 muaj
 • Tarifa për të papunët 3000
 • Tarifa për të punësuarit 3000

Kuzhinë

kuzhine

Aftësitë e fituara:

6 module

 1. Hyrje në profesionin e kuzhinierit. 30 orë
 2. Përgatitja e buljoneve dhe suprave të thjeshta.  30 orë
 3. Përgatitja e sallatave dhe antipastave.  30 orë
 4. Përgatitja e asortimenteve të thjeshta me mish. 120 orë
 5. Përgatitja e asortimenteve të thjeshta me peshk dhe prodhime deti. 90 orë
 6. Përgatitja e brumrave. 60 orë

Karakteristikat

 • 4,5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000

Parukeri

Aftësitë e fituara:

5 module

 1. Hyrje në profesionin e parukerisë. 30 orë
 2. Prerja e flokëve. 100 orë
 3. Krehjet dhe stilimi i flokëve. 100 orë
 4. Permanenti i flokëve. 50 orë
 5. Lyerja e flokëvei. 80 orë

Karakteristikat

 • 4,5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 12000

Rrobaqepsi

Aftësitë e fituara :

9 module

 1. Hyrje në profesionin e rrobaqepsisë. 10 orë
 2. Punime të thjeshta në rrobaqepsi. 40 orë
 3. Punime elementare në rrobaqepsi. 30 orë
 4. Qepja me makina qepëse familjare dhe industriale. 30 orë
 5. Konfeksionimi i fundeve. 50 orë
 6. Konfeksionimi i jakave, mëngëve dhe xhepave. 30 orë
 7. Konfeksionimi i pantallonave. 70 orë
 8. Konfeksionimi i këmishave.40 orë
 9. Konfeksionimi i fustaneve. 60 orë

Karakteristikat

 • 360 orë
 • 4,5 muaj
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000

Panele diellorë

Aftësitë e fituara :

4 module

 1. Njohuri të përgjithshme – 40 orë.
 2. Njohuri të sistemit të plotë të instalimit të paneleve diellorë për ujë të ngrohtë dhe prova përfundimtare në ngarkesë – 100 orë.
 3. Njohuri për difektet dhe riparimet e paneleve diellorë për ujë të ngrohtë.
 4. Organizimi i punës dhe ngritja e një biznesi.

Karakteristikat

 • 2.5 muaj
 • 200 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarfia për të punësuarit 4000

Servis elektroaut në automjetet e lehta

Aftësitë e fituara :

6  module

 1. Hyrje në profesionin e elektroautit. 20 orë
 2. Hyrje në sistemet elektrike dhe elektronike të automjetit. 40 orë
 3. Punime në sistemin e furnizimit me energji elektrike të automjetit. 60 orë
 4. Punime në sistemin e lëshimit të motorit të automjetit .60 orë
 5. Punime në sistemin e ndezjes së motorit të automjetit. 90 orë
 6. Punime në sistemin e ndriçim-sinjalizimit, në pajisjet ndihmëse elektrike dhe në sistemin kompjuterik të automjetit. 90 orë

Karakteristikat

 • 4.5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 5000

Sekretari

office-614273_960_720

Aftësitë e fituara :

4 module

 1. Njohuri të përgjithshme për kursin e sekretarisë. 40 orë
 2. Përdorimi i programeve kompjuterike. 100 orë
 3. Organizimi i mbledhjeve dhe takimeve të ndryshme. 30 orë
 4. Organizimi i postës, informacionit dhe pritjeve të ndryshme. 30 orë

Karakteristikat

 • 200 orë
 • 2,5 muaj
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 3000

Saldator

Aftësitë e fituara :
4 module

 1. Hyrje në profesionin e saldimit. 30 orë
 2. Saldimi me hark elektrik. 120 orë
 3. Saldimi me gaz. 120 orë
 4. Saldimet MIG, MAG dhe TIG. 90 orë

Karakteristikat

 • 4,5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarfia për të punësuarit 3000

Anglisht

board-64269_960_720

Certifikatë Anglisht I        60 orë

Certifikatë Anglisht II      60 orë

Certifikatë Anglisht III     60 orë

Certifikatë Anglisht IV     60 orë

Certifikatë Anglisht V      60 orë

Karakteristikat

 • 3 muaj
 • 60 orë
 • Tarifa për të papunët 2500
 • Tarifa për të punësuarit 2500

Riparime elektroshtëpiake

modern-kitchen-1772638_960_720

Aftësitë e fituara :

7  module

 1. Hyrje në profesionin e riparuesit elektroshtëpiak. 40 orë
 2. Riparimi dhe zëvendësimi i elementeve të pajisjeve elektroshtëpiake. 30 orë
 3. Riparimi i pajisjeve elektrike ventiluese, ngrohëse e aspiruese. 60 orë
 4. Riparimi sobës së gatimit. 50 orë
 5. Riparimi i frigoriferit shtëpiak. 60 orë
 6. Riparimi i makinave larëse dhe tharëse. 70 orë
 7. Riparimi i pajisjeve të vogla elektroshtëpiake. 50 orë

Karakteristikat

 • 360 orë
 • 4.5 muaj
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 5000

Guidë turistike

tourist-1858958_960_720

Aftësitë e fituara :

3 module

 1. Bazat e udhëheqjes së grupit turistik. 50 orë
 2. Udhëheqja e grupit turistik në turet në këmbë. 70 orë
 3. Udhëheqja e grupit turistik në turet me mjete transporti.  30 orë

Karakteristikat

 • 1,7 muaj
 • 150 Orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 3000

Mobileri

mobilieri

Aftësitë e fituara :

6  module

 1. Hyrje në profesionin e mobilierit. 40 orë
 2. Vizatime dhe matje në mobileri. 50 orë
 3. Punime të mobilerisë me vegla dhe pajisje dore. 60 orë
 4. Punime me makinat bazë të përpunimit të drurit .70 orë
 5. Prodhime mobilerie prej druri. 70 orë
 6. Prodhime mobilerie prej melamine dhe MDF. 70 orë

Karakteristikat

 • 4,5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000

Soft Skills

softskills

Aftësitë e fituara :

7 module

 1. Njohja e vetvetes dhe kërkimi i mundësive të reja në punë. 4 orë
 2. Shkrimi i CV-së dhe i letrës së motivimit . 8 orë
 3. Përgatitja për intervistën për punë. 8 orë
 4. Si të zhvillojmë aftësitë e komunikimit . 6 orë
 5. Si të zhvillojmë aftësitë e punës në grup dhe të bashkëpunimit. 6 orë
 6. Si të zhvillojmë aftësitë  për shmangien dhe transformimin e konfliktit. 4 orë
 7. Si të zhvillojmë etikën në punë. 4 orë

Karakteristikat

 • 10 ditë
 • 40 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS

Pastiçeri

tourist-1858958_960_720

Aftësitë e fituara :

Niveli I

 1. Hyrje në  profesionin e Pastiçerit. 5 orë
 2. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë të shkrifët . 20 orë
 3. Përgatitja e shuruprave dhe kremrave. 20 orë
 4. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë pandispanjë . 25 orë
 5. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë flurori. 10 orë
 6. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë të zier. 30 orë

Niveli II

 1. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë sfoliat. 20 orë
 2. Përgatitja e produkteve të ftohta të pastiçerisë . 30 orë
 3. Përgatitja e produkteve të konfiterisë. 15 orë
 4. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë në kuzhinë . 10 orë
 5. Organizimi dhe ekonomia e pastiçerisë. 5 orë
 6. Përgatitja e produkteve të pastiçerisë me brumë të zier. 30 orë

Karakteristikat

 • 2,5 muaj
 • 200 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000

Webmaster

webmaster

Aftësitë e fituara :

8 module

 1. Hyrje ne Web Developing, Social Media dhe Social Media Marketing. 32 orë
 2. Html & Html 5. 68 orë
 3. Css, Css3 & javascript 76 orë
 4. Serverat:Hosting; Cpanel; Domain; Register. 24 orë
 5. Php & Mysql.  52 orë
 6. CMS: Joomla; WordPress; Drupal; Magentp. 96 orë
 7. SEO(Optimizim për motorrët e kërkimit, google, yahoo, bing, etj). 46 orë
 8. Social media dhe marketingu në Social Media. 56 orë

Karakteristikat

 • 2.2 muaj
 • 450 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 10000

Servis motori në automjetet e lehta

servis

Aftësitë e fituara :

7 module

 1. Hyrje në profesionin e motoristit për automjetet e lehta. 50 orë
 2. Punime në mekanizmat e motorit me djegie të brendshme. 80 orë
 3. Punime në sistemin e ushqimit të motorit me djegie të brendshme. 90 orë
 4. Punime në sistemet e ftohjes dhe vajosjes të motorit me djegie të brendshme . 90 orë
 5. Punime në sistemin e furnizimit me ajër dhe shkarkimit të gazrave të motorit me djegie të brendshme. 50 orë

Karakteristikat

 • 4.5 muaj
 • 360 orë
 • Tarifa për të papunët  FALAS
 • Tarifa për të punësuarit  5000

Picajol

picajol

Aftësitë e fituara :

4  module

 1. Hyrje në  profesionin e Picajolit. 10 orë
 2. Përgatitja  e brumit. 20 orë
 3. Mbushja e pices .46 orë
 4. Pjekja e pices. 70 orë

Karakteristikat

 • 1.1  muaj
 • 100 orë
 • Tarifa për të papunët FALAS
 • Tarifa për të punësuarit 4000