About The Courses

Aftësitë e fituara :

3 nivele

  1. Hyrje në shërbimet e automobilave të lehtë. 150 orë
  2. Punime në sistemin e ushqimit të motorit. 150 orë
  3. Shërbime në motorët e automobilave të lehtë. 150 orë

Key Features

450 orë
5.1 muaj
Tarifa për të papunët
Tarifa për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Servis automjetesh

  • Price: Free
  • Duration: 5.1 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0