About The Courses

Aftësitë e fituara :

4 module

  1. Njohuri të përgjithshme për kursin e sekretarisë. 40 orë
  2. Përdorimi i programeve kompjuterike. 100 orë
  3. Organizimi i mbledhjeve dhe takimeve të ndryshme. 30 orë
  4. Organizimi i postës, informacionit dhe pritjeve të ndryshme. 30 orë

Key Features

200 orë
2,5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 3000

Apply to course now

,

Sekretari

  • Price: Free
  • Duration: 2.5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0