About The Courses

Aftësitë e fituara :
3 nivele

  1. Hyrje në saldimin me hark 120 orë
  2. Hyrje në saldimin me gaz 120 orë
  3. Saldimi me hark vertikal, prerja, shpimi dhe mbushja 120 orë

Key Features

360 orë
4,4 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 3000

Apply to course now

,

Saldator

  • Price: Free
  • Duration: 4.4 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0