About The Courses

Aftësitë e fituara :

12 module

 1. Njohuri të përgjithshme mbi profesionin e punuesit të drurit. 5 orë
 2. Punime druri me sharrë dorë dhe sharrë elektrike dorë. 20 orë
 3. Punime druri me zdrukthe dorë dhe zdrukthe elektrike dorë.15 orë
 4. Punime axhustimi në dru me vegla dorë dhe vegla elektrike dorë.20 orë
 5. Punime shpimi në dru me vegla dorë dhe vegla elektrike dorë.25 orë
 6. Punime me dalta në dru.10 orë
 7. Punime në dru me freza dorë elektrike. 50 orë
 8. Punime ngjitjeje në dru me presim. 15 orë
 9. Punime druri me makinat e sharrimit. 40 orë
 10. Punime druri me makinat plandrejtuese dhe grosece. 50 orë
 11. Punime frezimi, thithëzimi, shpimi në dru me makineri. 120 orë
 12. Punime zumparimi në dru me makina zumparimi. 20 orë

Key Features

390 orë
4,5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Punues Druri

 • Price: Free
 • Duration: 4.5 muaj
 • Certificates: Yes
 • Students: 0
 • Lesson: 0