About The Courses

Aftësitë e fituara:

5 module

  1. Njohuri të përgjithshme mbi parukerinë dhe zhvillimet e saj. 20 orë
  2. Prerja, krehja dhe permanenti i flokëve. 160 orë
  3. Ngjyrosja e flokëve. 70 orë
  4. Trukim i lehtë dhe stilim flokësh. 35 orë
  5. Organizimi i punës dhe ngritja e një biznesi. 20 orë

Key Features

305 orë
3,5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 25000

Apply to course now

,

Parukeri

  • Price: $ 30
  • Duration: 3.5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0