About The Courses

Aftësitë e fituara :

4 module

  1. Njohuri të përgjithshme – 40 orë.
  2. Njohuri të sistemit të plotë të instalimit të paneleve diellorë për ujë të ngrohtë dhe prova përfundimtare në ngarkesë – 100 orë.
  3. Njohuri për difektet dhe riparimet e paneleve diellorë për ujë të ngrohtë.
  4. Organizimi i punës dhe ngritja e një biznesi.

 

Key Features

200 orë
2.5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Panele diellorë

  • Price: Free
  • Duration: 2.5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0