About The Courses

Aftësitë e fituara:

5 module

  1. Njohuri të përgjithshme mbi profesionin e kuzhinierit. 70 orë
  2. Gatimi i mishrave.                           110 orë
  3. Gatimi i peshkut dhe prodhimeve të tjera të detit.  60 orë
  4. Gatimet në pritje, festa, ceremoni të tjera. 70 orë
  5. Kuzhina Tradicionale.                          40 orë

Key Features

350 orë
4,4 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Kuzhinë

  • Price: Free
  • Duration: 4.4 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0