About The Courses

Aftësitë e fituara :

6 module

 1. Hyrje në profesionin e kopshtarisë. 60 orë
 2. Mbjellja estetike e perimeve në kopshtin familjar. 40 orë
 3. Sistemimi estetik i kopshteve të hapura. 60 orë
 4. Kultivimi i bimëve aromatike në kopsht.30 orë
 5. Kultivimi i luleve, shkurreve e drurëve zbukurues në kopsht.50 orë
 6. Ngritja e një biznesi të vogël në kopshtari.10 orë

Key Features

250 orë
3 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 3000

Apply to course now

,

Kopshtari

 • Price: Free
 • Duration: 3 muaj
 • Certificates: Yes
 • Students: 0
 • Lesson: 0