About The Courses

Aftësitë e fituara :

 1. Përdor programin Windows 2007 8 orë
 2. Përdor programin Microsoft Word 12 orë
 3. Përdor programin Microsoft Excel 20 orë
 4. Përdor programin Microsoft Power Point 8 orë
 5. Përdor programet ndihmëse të Accessories 4 orë
 6. Përdor Internetin dhe Postën elektronike. 6 orë

Key Features

70 orë
1.3 muaj
Tarifa për të papunët 3000
Tarifa për të punësuarit 3000

Apply to course now

,

Kompjuter bazë

 • Price: Free
 • Duration: 1.3 muaj
 • Certificates: Yes
 • Students: 0
 • Lesson: 0