About The Courses

Aftësitë e fituara :

6 module

 1. Hyrje në profesionin e kamarierit. 10 orë
 2. Parapërgatitja për fillimin e punës së kamarierit. 10 orë
 3. Përgatitja bufesë në restorant.                         20 orë
 4. Përgatitja e tavolinave të sallës së restorantit. 20 orë
 5. Shërbimi i pijeve në restorant.                       40 orë
 6. Shërbimi asortimenteve ushqimorë në restorant.  50 orë

Key Features

150 orë
1,7 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 3000

Apply to course now

,

Kamarier

 • Price: Free
 • Duration: 1.7 muaj
 • Certificates: Yes
 • Students: 0
 • Lesson: 0