About The Courses

Certifikatë Italisht                         67 orë

Certifikatë Italisht                         67 orë

Certifikatë Italisht                         67 orë

Key Features

67 orë
2.2 muaj
Tarifa për të papunët 2500
Tarifa për të punësuarit 2500

,

Italisht

  • Price: Free
  • Duration: 2.2 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0