About The Courses

Aftësitë e fituara :

3 nivele

  1. Hyrje në instalimet elektrike – 120 orë.
  2. Instalimet elektrike të nivelit mesatar, në ndërtesa -120 orë.
  3. Instalimet elektrike jashtë murit – 120 orë.

Key Features

360 orë
4,5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Instalime elektrike

  • Price: Free
  • Duration: 4.5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0