About The Courses

Aftësitë e fituara :

3 module

  1. Bazat e udhëheqjes së grupit turistik. 50 orë
  2. Udhëheqja e grupit turistik në turet në këmbë. 70 orë
  3. Udhëheqja e grupit turistik në turet me mjete transporti.  30 orë

 

Key Features

150 Orë
1,7 muaj
Tarifa për të punësuarit 3000
Tarifa për të papunët FALAS

Apply to course now

,

Guidë turistike

  • Price: Free
  • Duration: 1.7 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0