About The Courses

Aftësitë e fituara:

4 module

  1. Njohuri të përgjithshme mbi profesionin e berberit. 20 orë
  2. Prerja e flokëve dhe modelet përkatëse. 130 orë
  3. Trukim i lehtë dhe modelim i disa lloj mjekrash. 30 orë
  4. Organizimi i punës dhe ngritja e një bisnesi. 20 orë

Key Features

200 orë
2,5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarifa për të punësuarit 5000

Apply to course now

,

Berber

  • Price: Free
  • Duration: 2.5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0