About The Courses

Certifikatë Anglisht I        60 orë

Certifikatë Anglisht II      60 orë

Certifikatë Anglisht III     60 orë

Certifikatë Anglisht IV     60 orë

Certifikatë Anglisht V      60 orë

Key Features

3 muaj
60 orë
Tarifa për të papunët 2500
Tarifa për të punësuarit 2500

Apply to course now

,

Anglisht

  • Price: Free
  • Duration: 3 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0