Italisht

Certifikatë Italisht                         67 orë Certifikatë Italisht                         67 orë Certifikatë Italisht                         ...
2.2 muaj 0 Lessons
[ratings id="8236" results="true"]

Anglisht

Certifikatë Anglisht I        60 orë Certifikatë Anglisht II      60 orë Certifikatë Anglisht III     ...
3 muaj 0 Lessons
[ratings id="8235" results="true"]

Kompjuter bazë

Aftësitë e fituara : Përdor programin Windows 2007 8 orë Përdor programin Microsoft ...
1.3 muaj 0 Lessons
[ratings id="8234" results="true"]