E ardhmja juaj e ndritshme është

Suksesi ynë

Vizioni ynë është të të bëjmë më të mirën, mes të mirëve në botë
Zgjidhja më e mirë Edukimi

Ne jemi

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë është institucioni që bën pjesë në sistemin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe ushtron aktivitetin e saj në fushën e formimit profesional brenda territorit të Qarkut të Vlorës. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë ka për qëllim të ofrojë formim dhe kualifikim profesional të personave, në mbështetje të politikave të përgjithshme shtetërore dhe në dobi të punësimit të zgjedhur lirisht, si dhe këshillim dhe orientim profesional.